Công ty CTmax không bán lẻ các sản phẩm. Chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm cho các đối tác đại lý, nhà phân phối

CTmax  không cung cấp dịch vụ thanh toán Online

Chuyển khoản ngân hàng

Chủ đầu tư mua bản quyền công nghệ, nhà phân phối, đại lý có thể thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng

SỐ TÀI KHOẢN CÔNG TY CTMAX

NGÂN HÀNG MB BANK

Thanh toán tiền mặt

CTmax không nhận thanh toán tiền mặt